Atklāj savu finanšu potenciālu

Finoterapija ir bezmaksas tiešsaistes konsultācija, kas veidota, lai palīdzētu tev prātīgāk rīkoties ar savām finansēm. Velti 10 minūtes, lai uzzinātu, kā gudri veidot uzkrājumus vai ieguldīt, un saņem personalizētu plānu efektīvākai personīgo finanšu izmantošanai.

Izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas un mūsu izstrādātus algoritmus un apvienojot tos ar ilggadēju un profesionālu finanšu ekspertīzi, esam radījuši Finoterapiju. Izej seansu, izpēti potenciālās iespējas un iegūsti padomu, kā vislabāk optimizēt savus uzkrājumus. Ar automatizētās konsultācijas palīdzību tu vari izveidot personalizētu plānu, kā efektīvāk uzkrāt un ieguldīt savus finanšu līdzekļus.


Kā tas strādā?

Ļaujies Finoterapijas pieredzei, apdomā un nosaki savas dzīves finanšu prioritātes, un ļauj mums piedāvāt labākos risinājumus.

Sniedzot atbildes uz konkrētiem jautājumiem, tu palīdzēsi mums noteikt, kuri no bankas Citadele grupas piedāvātajiem uzkrājumu un ieguldījumu produktiem vislabāk atbilst tavai šī brīža situācijai, finanšu mērķiem, riska apetītei un zināšanām. Kopā mēs izveidosim detalizētu un konkrētu plānu, kā tev vislabāk sasniegt savus finanšu sapņus.


Bez papildu saistībām

Mūsu piedāvātā finanšu plānošanas pieredze ir bez maksas. Iegūtais personalizētais padoms neparedz nekādu darījumu izpildi, ja vien tu pats to nevēlies.

Sāc ar padomu un veic savu izvēli kā kontrolēt savus uzkrājumus un ieguldījumus.

CBL ir izvēlējies neiekļaut ilgtspējas jeb vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības (ESG)  kritērijus Finoterapijas piemērotības novērtējumā. Vairāk informācija saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 Par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē ir pieejama šeit

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti
67010000 info@citadele.lv

Reklamētie 2. līmeņa pensiju plāni: CBL dzīves cikla plāns Millennials, CBL Aktīvais ieguldījuma plāns, CBL Universālais ieguldījums plāns un CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns; attiecīgā plāna spēkā esošais prospekts, plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (t.sk. par maksājumiem par ieguldījuma plāna pārvaldi (maksājumu pastāvīgā un mainīgā daļa)) un cita informācija ir atrodama, nospiežot uz attiecīgā plāna nosaukuma šajā tekstā. 

Reklamētie 3. līmeņa pensiju plāni: CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD, CBL Sabalansētais. Ar informāciju par pensiju plāniem un to ieguldījumu politiku var iepazīties www.citadele.lv sadaļā „Pensiju 3.līmenis”. Tālrunis informācijai: 67010147

Līdzekļu pārvaldītājs: "CBL Asset Management" IPAS, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija.

Līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija.

 

Juridiskā atruna

Finoterapijas ietvaros tiek popularizēti Citadeles grupas piedāvātie pakalpojumi un produkti.  Katru konkrēto pakalpojumu un produktu piedāvā konkrētais Citadeles grupas uzņēmums, pamatojoties uz saviem noteikumiem, savu atbildību un sev piemērojamiem tiesību aktiem. Neviens pakalpojuma vai produkta piedāvātājs nekādā veidā neuzņemas atbildību par cita Citadeles grupas uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem. Jebkuras Jūsu pretenzijas un sūdzības attiecībā uz:

(a)    termiņnoguldījumiem un krājkontiem iesniedzamas AS "Citadele banka", vienotais reģ. Nr. 40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;

(b)    ieguldījumu konsultāciju sniegšanu, ieguldījumu fondiem un 2. līmeņa pensiju plāniem iesniedzamas "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, vienotais reģ. Nr. 40003577500, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;

(c)    uzkrājošo apdrošināšanu iesniedzamas "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība, vienotais reģ. Nr. 40003786859, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;

(d)    uzkrājumiem pensiju 3.līmenī iesniedzamas akciju sabiedrība "CBL Atklātais pensiju fonds", vienotais reģ. Nr. 40003397312, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.

Nepareizi adresētās pretenzijas un sūdzības tiks pāradresētas attiecīgajam pakalpojuma vai produkta piedāvātājam.

Finoterapijas tīmekļa vietnes satura vai tā daļu (t.sk. teksts, attēli, audio un video materiāli) izplatīšana, modificēšana, pārsūtīšana, atkārtota izmantošana, pāradresācija, izmantošana sabiedriskā vai komerciālā nolūkā bez visu Citadeles grupa uzņēmumu rakstveida atļaujas ir aizliegta.

Aizvērt